جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 + tracks

جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 + tracks

کتاب+14 ساعت فیلم آموزشی فارسی
در اين مجموعه مي خواهم اسرار اين هنر را آشكار نموده وشما را با روشهاي حرفه اي مستر
كردن آهنگ و دستيابي به يك آهنگ مستر شده حرفه اي آشنا كنم

60,000تومان

در انبار موجود نمی باشد

جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 , T Racks cs رسید    

جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ با برنامه های جدید ایزوتوپ ازن 6 و tracks cs  حاوی 14 ساعت فیلم آموزشی فارسی به همراه کتاب فارسی مستر کردن آهنگ با این دو برنامه را به طور کامل خواهید آموخت

جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 , T Racks cs

هم اکنون میتوانید جعبه آموزش جدید فارسی مسترینگ جامع آهنگ با ایزوتوپ ازن 6 و تی رکز را از فروشگاه الو وی اس تی ارزانتر از قیمت مصوب و درج شده در روی جلد با قیمت ویژه 27000 تومان  با 10 درصد تخفیف ارزانتر از قیمت روی جلد تهیه نمایید

در اين مجموعه مي خواهم اسرار اين هنر را آشكار نموده وشما را با روشهاي حرفه اي مستر
كردن آهنگ و دستيابي به يك آهنگ مستر شده حرفه اي آشنا كنم. مي خواهم به شما نشان
دهم كه دانش و آگاهي و تجربه در مورد تكنيكهاي مسترينگ مي تواند تا حدود زيادي
كمبود تجهيزات و ابزارها را جبران نمايدو اينكه شما تا زماني كه به روش آماتور كار مي كنيد
اين توانايي را خواهيد داشت تا با همان امكانات سخت افزاري و نرم افزاري كه در اختيار داريد
آهنگهايتان را به شكلي مستر كنيد تا به استانداردهاي تجاري و حرفه اي نزديك باشند.
هدف اصلي مستر كردن يك آهنگ آماده سازي آن براي انتشار نهايي است به شكلي كه صداي
منتشر شده حداقل همه جنبه ها و و يژگي هاي ايجاد و تنظيم شده در مرحله ميكس را
داشته باشد. شما آهنگتان را ميكس نموده ايد. اجراها و ركوردها مناسب هستند و ميكس نيز
بدرستي و بر اساس اصول حرفه اي انجام شده است . اما هنگامي كه آهنگ را روي سي رايت
مي كنيد و در وسايل گوناگون پخش صدا گوش مي كنيد احساس مي كنيد كه آهنگ شما
نسبت به آهنگهاي ديگر كه به روش تجاري توليد شده اند چيز يا چيزهايي را كم دارد.
در اين مجموعه مي آموزيد چگونه با استفاده از ابزارهاي مناسب و تكنيكهاي بسيار ساده صداي
ميكس شده آهنگتان را به صداي مستر شده تجاري نزديك كنيد حتي با يك لپ تاپ يا يك
كامپيوتر شخصي و بدون استفاده از تجهيزات استوديويي.
اركان مستر كردن آهنگ
مستر كردن آهنگ سه ركن اصلي دارد:
ركن اول دانش و آگاهي و تجربه در مورد اهداف و اصول و تكنيكهاي حرفه اي مستر كردن
آهنگ است.
جعبه آموزش
١٧
ركن دوم ايجاد يك سيستم مانيتورينگ مناسب است. سيستم مانيتورينگ شامل اسپيكرها و
محيط مناسب و ابزارهاي كمكي مانيتورينگ و از همه مهمتر توانايي و تجربه در شنيدن و
تشخيص مشخصات جريان صدا توسط فردي است كه كار مستر كردن را انجام مي دهد.
ركن سوم نوع ابزارهايي است كه براي مستر كردن از آنها استفاده مي كنيد و البته داشتن
دانش و مهارت كافي براي بهره گيري از اين ابزارها.
در اين مجموعه ركن اول و ركن سوم كار مستر كردن آهنگ را به شما آموزش خواهم داد. در
مورد اهداف و نوع روال عمليات لازم در مستر كردن آهنگ مطالب بسيار مفيدي را مي آموزيد.
همچنين روش استفاده از دو سوييت نرم افزاري طراحي شده براي مستر كردن آهنگ كه
T‐ و سوييت izotope ozone بسيار هم پر استفاده و پر طرفدار هستند يعني سوييت 6
را بطور كامل و كاربردي خواهيد آموخت. در عين حال در انتهاي اين مجموعه به RACKS CS
شما ياد مي دهم حتي بدون ابزارهاي تخصصي و فقط با استفاده از پردازنده هايي كه در اختيار
داريد يك مستر حرفه اي براي آهنگهايتان انجام دهيد.

مولف : داریوش فرسایی

فهرست مطالب کتاب و جعبه آموزشی به همراه دی وی دی :

فهرست
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
18 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 1
راهنماي مستر كردن آهنگ …………………………………………………………………………………………………. 18
تعريف مسترينگ آهنگ …………………………………………………………………………………………………….. 18
برخي مشكلات رايج بعد از ميكس …………………………………………………………………………………….. 20
مسترينگ آهنگ ……………………………………………………………………………………………………………….. 21
مراحل مسترينگ ……………………………………………………………………………………………………………… 22
افزايش كيفيت صداي ميكس ……………………………………………………………………………………….. 22
ايجاد سازگاري در آهنگهاي يك آلبوم …………………………………………………………………………. 22
آماده سازي براي انتشار ………………………………………………………………………………………………… 23
رهيافتهاي مستر كردن آهنگ …………………………………………………………………………………………… 23
رفع مشكلات ………………………………………………………………………………………………………………… 23
بهبود صداها …………………………………………………………………………………………………………………. 23
ريزه كاري ها ………………………………………………………………………………………………………………… 24
اصول مستر كردن آهنگ …………………………………………………………………………………………………… 24
فركانس اساس كار مسترينگ است …………………………………………………………………………………… 24
افكتهاي مسترينگ …………………………………………………………………………………………………………….. 27
توصيه هاي عمومي براي مستر كردن آهنگ …………………………………………………………………….. 29
توصيه ها ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
4 جامع مسترينگ آهنگ
31 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 2
آشنايي با برنامه اوزون ………………………………………………………………………………………………………….. 31
چيست ؟ ……………………………………………………………………………………………………. 31 ozone برنامه
مدلسازي آنالوگ ……………………………………………………………………………………………………………….. 31
دقت ديجيتال ……………………………………………………………………………………………………………………. 32
32 …………………………………………………………………………………………………………….. DSP صداسنج ها و
32 ………………………………………………………………………………. ozone ويژگي هاي جديد در نسخه 6
آشنايي با رابط كاري برنامه ……………………………………………………………………………………………….. 33
عمليات و فرمانهاي مربوط به نسخه مستقل برنامه …………………………………………………………… 33
33 …………………………………………………………………………………………………………………….. file منوي
پروژه مستر …………………………………………………………………………………………………………………… 34
سرعت نمونه گيري صوتي …………………………………………………………………………………………….. 34
خروجي نهايي ………………………………………………………………………………………………………………. 35
35 …………………………………………………………………………………………………………………… edit منوي
نوار ترانسپورت ………………………………………………………………………………………………………………. 35
قسمتهاي مشترك در هر دو نسخه برنامه …………………………………………………………………………. 36
ماژولهاي برنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تنظيم شدت صداي ورودي و خروجي برنامه ……………………………………………………………….. 37
38 ……………………………………………………………………………………………………… auditioning بخش
38 ………………………………………………………………………………………………………………… history پنجره
39 ………………………………………………………………………………………………………. buffer size پنجره
جعبه آموزش
٥
39 ………………………………………………………………………………….. presets استفاده از تنظيمات آماده
كنترل ماژولهاي برنامه ……………………………………………………………………………………………………….. 41
ماژولهاي چند بانده ……………………………………………………………………………………………………………. 42
43 ……………………………………………………………………………………………. Mid/Side پردازش به روش
تنظيمات عمومي برنامه ……………………………………………………………………………………………………. 43
44 ……………………………………………………………………………………………………. general تنظيمات برگه
44 …………………………………………………………………………………………………………. Enable meters
44 …………………………………………………………………………………………………………… Show tooltips
44 ………………………………………………………………………………………………….. Frame rate limiter
44 …………………………………………………………………………….. Dim controls when bypassed
44 …………………………………………………………………………………. Playhead follows playback
44 …………………………………………………………………………………………………………… History depth
45 ……………………………………………………………………………………………….. spectrum تنظيمات برگه
45 …………………………………………………………………………………………………………….. Fill spectrum
45 ………………………………………………………………………………………………………. Show peak hold
45 …………………………………………………………………………………………………………. Spectrum type
45 …………………………………………………………………………………………………………………………. Linear
45 ……………………………………………………………………………………………………………….. 1/3 octave
45 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Critical
46 ……………………………………………………………………………………………………………….. Full octave
46 …………………………………………………………………………………………………………….. Window size
46 …………………………………………………………………………………………………………………….. Window
6 جامع مسترينگ آهنگ
46 ………………………………………………………………………………………………………… Peak hold time
46 ……………………………………………………………………………………………………………. Average time
46 ……………………………………………………………………………………………………………………… Overlap
46 …………………………………………………………………………………………………………….. i/o برگه تنظيمات
46 …………………………………………………………………………………………………………. Enable meters
47 ………………………………………………………………………………………………………. Show peak hold
47 …………………………………………………………………………………………………… Detect true peaks
47 ………………………………………………………………………………………………………………. Meter type
48 …………………………………………………………………………………………………………………………… Scale
48 …………………………………………………………………………………………………………………….. SOURCE
48 ………………………………………………………………………………………………………… Peak hold time
48 ……………………………………………………………………………………………………… Integration time
49 …………………………………………………………………………………………………………………….. Readout
50 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 3
ماژول اكولايزر …………………………………………………………………………………………………………………….. 50
كليك ………………………………………………………………………………………………………………. 51 alt ويژگي
رابط كاري اكولايزر …………………………………………………………………………………………………………….. 51
51 ………………………………………………………………………………………………………………. spectrum نماي
52 ………………………………………………………………………………………………………. detailed view نماي
53 ……………………………………………………………………………………………………………….. all bands نماي
53 …………………………………………………………………………………………………………. matching گزينه
جعبه آموزش
٧
تنظيمات اكولايزر ………………………………………………………………………………………………………………. 54
54 ………………………………………………………………………………………………… equalizer تنظيمات برگه
54 ……………………………………………………………………………………………………….. Show spectrum
55 ……………………………………………………………………………………………… Show musical unites
55 …………………………………………………………………………………………………. Show extra curves
55 ………………………………………………………………………………………………………… Soft saturation
55 ………………………………………………………………………………………………………………… Buffer size
55 ……………………………………………………………………………………………. Frequency resolution
55 ………………………………………………………………………………………………………………….. Filter size
55 ……………………………………………………………………………………………………….. Alt‐solo filter Q
55 ……………………………………………………………………………………………. post equalizer اكولايزر
56 ……………………………………………………………………………………………….. mid/side اكولايز به روش
56 ………………………………………………………………………………………………………… Dynamic EQ ماژول
كاربرد اكولايزر در مسترينگ آهنگ ………………………………………………………………………………….. 57
تكنيكهاي كاربرد اكولايزر ……………………………………………………………………………………………… 57
59 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 4
59 ……………………………………………………………………………………………………………. Dynamics ماژول
تقسيم بندي باندها …………………………………………………………………………………………………………….. 60
كنترلهاي سراسري ماژول ………………………………………………………………………………………………….. 61
نمايشهاي گرافيكي …………………………………………………………………………………………………………….. 61
62 …………………………………………………………………………………. Compressor/ Limiter كنترلهاي
62 ……………………………………………………………………………………. dynamic curve meter منحني
8 جامع مسترينگ آهنگ
63 ………………………………………………………………………………………….. dynamics تنظيمات پردازنده
63 ………………………………………………………………………………………………………… Crossover type
63 ……………………………………………………………………………………………………………………….. Analog
63 ………………………………………………………………………………………………………………………… Digital
63 ………………………………………………………………………………………………………………………… Hybrid
63 ……………………………………………………………………………………………. Crossover buffer size
63 …………………………………………………………………………………………………….. Look ahead time
63 ……………………………………………………………………………………………………………… Crossover Q
64 ………………………………………………………………………………………… mid/side كمپرس به روش
در مسترينگ آهنگ …………………………………………………………………………… 64 Dynamics كاربرد
66 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 5
66 …………………………………………………………………………………………………………………. Exciter ماژول
مدهاي عملياتي …………………………………………………………………………………………………………………. 67
67 …………………………………………………………………………………………………………………………. Warm
67 ………………………………………………………………………………………………………………………….. Retro
67 ……………………………………………………………………………………………………………………………. Tape
67 …………………………………………………………………………………………………………………………… Tube
68 …………………………………………………………………………………………………………………………… Triod
68 …………………………………………………………………………………………………………………. Dual triod
68 ………………………………………………………………………………………………… oversampling گزينه
كنترلهاي باندها …………………………………………………………………………………………………………………. 68
جعبه آموزش
٩
68 …………………………………………………………………………………………. mid/side پردازش به روش
69 …………………………………………………………………………………………………………. crossover نماي
69 ……………………………………………………………………………………………………. post filter view نماي
كاربرد اين ماژول ……………………………………………………………………………………………………………….. 69
71 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 6
71 ………………………………………………………………………………………………………………. Imager ماژول
تنظيمات باندها …………………………………………………………………………………………………………………. 72
72 …………………………………………………………………………………………………….. imager برگه تنظيمات
72 ………………………………………………………………………………………………….. Prevent antiphase
72 ……………………………………………………………………………. Vectorscope detection mode
نمايش جريان صدا …………………………………………………………………………………………………………….. 73
73 …………………………………………………………………………………………………………Crossover view
73 ………………………………………………………………………………………… Stereo width spectrum
73 ………………………………………………………………………………………….. Correlation view trace
73 ……………………………………………………………………………………………………. vectorscope نمايشگر
74 ……………………………………………………………………………………………………………. Polar sample
74 ………………………………………………………………………………………………………………… Polar level
74 ……………………………………………………………………………………………………………………. Lissajous
74 …………………………………………………………………………………………. correlation meter نمايشگر
75 …………………………………………………………………………………………………. stereo width كنترلهاي
كاربرد اين ماژول ……………………………………………………………………………………………………………….. 75
77 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 7
10 جامع مسترينگ آهنگ
استفاده ازساير پلاگ اين ها در اوزون………………………………………………………………………………… 77
تنظيمات پلاگ اين ها در برنامه………………………………………………………………………………………… 77
78 ……………………………………………………………………………………………………… Enable analytics
78 ………………………………………………………………. Enable waveform segments overlay
درج پلاگ اين در جريان مستر آهنگ ………………………………………………………………………………. 78
دسترسي به تنظيمات ماژول پلاگ اين …………………………………………………………………………….. 79
80 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 8
80 ……………………………………………………………………………………………………………….. Dither تنظيمات
81 ………………………………………………………………………………………………………… Dithering تنظيمات
81 …………………………………………………………………………………………………………………… Bit debth
81 ………………………………………………………………………………………………………… Dither amount
81 …………………………………………………………………………………………. Harmonic suppression
81 ………………………………………………………………………………………………………………. Limit peaks
81 ………………………………………………………………………………………………………….. Noise shaping
82 ………………………………………………………………………………………………………………….. Bit meter
82 ………………………………………………………………………………………………………… Filter DC offset
82 ……………………………………………………………………………………………………… DC offset نمايشگر
ترفندهايي براي استفاده از اين بخش در وضعيت پلاگ اين ……………………………………….. 83
84 ………………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 9
84 ………………………………………………………………………………………………………….. Maximizer ماژول
تنظيم شدت صداي خروجي ……………………………………………………………………………………………… 84
جعبه آموزش
١١
نمايش اطلاعات شدت صدا در ماژول ………………………………………………………………………………… 85
85 …………………………………………………………………………………………….. Gain reduction trace
85 ……………………………………………………………………………………. Spectrum analyzer graph
مدهاي عملياتي …………………………………………………………………………………………………………………. 85
كنترلهاي ماژول ………………………………………………………………………………………………………………… 87
87 ……………………………………………………………………………………………………….. threshold كنترل
87 …………………………………………………………………………………………………………….. ceiling كنترل
87 …………………………………………………………………………………………………………….. character كنترل
87 ………………………………………………………………………………………………………….. stereo link كنترل
88 …………………………………………………………………………………………. transient emphasis كنترل
88 ………………………………………………………………………………………………… maximizer كاربرد ماژول
اصول محدود سازي صدا ………………………………………………………………………………………………. 88
تكنيكهاي كاربرد اين ماژول ………………………………………………………………………………………….. 88
90 ……………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 10
اتوماسيون و تهيه خروجي نهايي ………………………………………………………………………………………….. 90
اتوماسيون پارامترهاي مسترينگ……………………………………………………………………………………….. 90
تهيه خروجي نهايي مستر ………………………………………………………………………………………………….. 91
92 ……………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 11
92 ……………………………………………………………………………………………. Tracks cs مسترينگ به كمك
93 ………………………………………………………………………………………………………….. Tracks كار با برنامه
امكانات اضافي نسخه مستقل برنامه ………………………………………………………………………………….. 94
96 ………………………………………………………………………………………………………… Snapshot ويژگي
12 جامع مسترينگ آهنگ
رابط كاري برنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
98 ……………………………………………………………………………………………………… show chain دكمه
98 ………………………………………………………………………………………………………… Compare ويژگي
صداسنج ها و نمايشگرها …………………………………………………………………………………………………….. 99
102 …………………………………………………………………………………….. Preferences تنظيمات برنامه
104 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 12
اكولايزرها …………………………………………………………………………………………………………………………. 104
104 ………………………………………………………………………………………….Classic equalizer اكولايزر
105 ………………………………………………………………………………………….. Linear phase EQ پردازنده
105 ……………………………………………………………………………………………………….. gain/res كنترل
107 ……………………………………………………………………………..Vintage program EQ1A پردازنده
108 …………………………………………………………………………………………….. British channel اكولايزر
110 ……………………………………………………………………………………………… white channel پردازنده
112 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 13
112 …………………………………………………………………………………………………. DYNAMICS پردازندهاي
112 ………………………………………………………………………………………….. bus compressor پردازنده
113 ……………………………………………………………………………………..Classic compressor پردازنده
114 ………………………………………………………………………………………. Op to compressor پردازنده
QUAD COMP ………………………………………………………………….. پردازنده
116
117 …………………………………………….. Vintage compressor/limiter model پردازنده 670
117 ………………………………………………………………………………………………………………………….. AGC
جعبه آموزش
١٣
117 ……………………………………………………………………………………….. Left‐LAT DC threshold
117 ………………………………………………………………………………………………………………. Right‐vert
117 ………………………………………………………………………………………… Left‐lat time constant
118 …………………………………………………………………………………… Right‐vert time constant
118 ……………………………………………………………………………………… Left channel input gain
118 …………………………………………………………………………………… Right channel input gain
118 ………………………………………………………………………………………………. Left‐LAT threshold
118 …………………………………………………………………………………………… Right‐vert threshold
118 …………………………………………………………………………………limiter/ amplifier پردازنده هاي
118 …………………………………………………………………………………………………………. Black پردازنده 76
119 …………………………………………………………………………………………… Brickwal limiter پردازنده
120 …………………………………………………………………………. Classic multiband limiter پردازنده
122 ………………………………………………………………………………………………. Classic clipper پردازنده
122 ………………………………………………………………………………………………………QUAD LIM پردازنده
123 ……………………………………………………………………………………………………….. DE‐ESSER پردازنده
124 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 14
ساير پردازنده ها ……………………………………………………………………………………………………………….. 124
افكتهاي ريورب ……………………………………………………………………………………………………………….. 124
125 ……………………………………………………………………………………………………….. CSR plate پردازنده
126 …………………………………………………………………………………………………………… CSR Hall پردازنده
126 ………………………………………………………………………………………………………. CSR Room پردازنده
126 ……………………………………………………………………………………………………. CSR inverse پردازنده
14 جامع مسترينگ آهنگ
127 ………………………………………………………………………………………………….. Quad Image پردازنده
اتوماسيون ……………………………………………………………………………………………………………………….. 127
ترفندهاي مسترينگ ……………………………………………………………………………………………………….. 128
129 ………………………………………………………………………………………. T‐racks زنجيره پردازش در
مقايسه ميكسهاي اصلي با صداي مستر شده …………………………………………………………….. 129
زنجير پردازش پيشرفته ……………………………………………………………………………………………… 130
131 ……………………………………………………………………………………………… compressor پردازنده
132 ……………………………………………………………………………………………………….. Clipper پردازنده
132 ………………………………………………………………………………………… Bass ترفندهاي مسترينگ
133 …………………………………………………………………………………………………………………………… فصل 15
133 ………………………………………………………………..( FL STUDIO مسترينگ به كمك افكت ها( 11
مانيتور كردن آهنگ ………………………………………………………………………………………………………… 134
اكولايز اساس مسترينگ ………………………………………………………………………………………………….. 135
كمپرسور چند بانده ………………………………………………………………………………………………………….. 136
افزودن هارمونيك ها ………………………………………………………………………………………………………… 136
تقويت فضاي آهنگ با ريورب …………………………………………………………………………………………. 137
بهبود وضعيت استريو ………………………………………………………………………………………………………. 137
در انتهاي پردازش ها………………………………………………………………………… 138 limiter قرار دادن
آنچه آموختيد ………………………………………………………………………………………………………………….

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعبه آموزش فارسی جامع مسترینگ آهنگ Izotop Ozone 6 + tracks”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

محصولات مشابه

محصولات اخیرا بازدید شده

محصولات یافت نشد